TIP REDAKCIE: Hudobné nástroje, zvuková technika a príslušenstvo od TOP značiek

Povedz to na Valentína klasickým rockovým veršom

Už máte dosť tých obyčajných vyznaní lásky? Alebo chcete svojmu partnerovi/partnerke niečo nenápadne naznačiť a neviete ako? Inšpirovať sa môžete veršami z klasických rockových hitov. Nech to tí drsní rockeri v podstate povedia za vás. Veď určite boli nie raz v podobnej situácii a my, rockoví nadšenci, máme často pocit, že texty ich hitov nám hovoria priamo z duše…

 

 

 

 

 

 

Romantické vyznania:

You’re all I need, make you only mine – You’re All I Need, Mötley Crüe

(Si všetko, čo potrebujem, budeš len môj/moja)

 

Take another little piece of my heart now, baby! – Piece Of My Heart, Janis Joplin

(Zober si ďalší malý kúsok môjho srdca teraz, bejby!)

 

Hey, baby, let me be your Valentine – Like St. Valentine, HIM

(Hej, bejby, nechaj ma byť tvojím Valentínom)

Povedz to na Valentína klasickým rockovým veršom

 

I’m gonna love you till the stars fall from the sky for you and I – Touch Me, The Doors

(Budem ťa milovať, kým hviezdy nezačnú padať z neba pre teba a pre mňa)

 

I think about you day and night. It’s only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together – Happy Together, The Turtles

(Myslím na teba deň aj noc. Je len správne, myslieť na dievča, ktoré miluješ a držať ju pevne. Tak šťastní spolu)

 

God gave me everything I want, come on, I’ll give it all to you – God Gave My Everything, Mick Jagger, Lenny Kravitz

(Boh mi dal všetko, čo chcem, poď, dám to všetko tebe)

 

I think about you, honey, all the time my heart says yes – Think About You, Guns N‘ Roses

(Myslím na teba, zlato, moje srdce vždy hovorí áno)

Povedz to na Valentína klasickým rockovým veršom

There’s nothing left to do tonight but go crazy on you – Crazy On You, Heart

(Dnes nie je nič iné na práci, len sa zblázniť do teba)

 

Give me your hand, don’t you ever ask why, promise me nothing, live ’till we die – Love Me Forever, Motörhead

(Podaj mi ruku, nepýtaj sa nikdy prečo, nič mi nesľubuj, ži, až kým neumrieme)

 

We’ve got each other and that’s a lot for love,  we’ll give it a shot – Livin‘ On A Prayer, Bon Jovi

(Máme jeden druhého, a to je dosť na lásku, skúsime to)

Povedz to na Valentína klasickým rockovým veršom

 

Návrhy na valentínsku noc:

Tonight I wanna give it all to you, in the darkness there‘s so much I wanna do – I Was Made For Loving You, KISS

(Dnes by som ti to chcel všetko dať, v temnote je tu toho toľko, čo by som chcel robiť)

 

Now touch me, baby. Can’t you see that I am not afraid? – Touch Me, The Doors

(Teraz sa ma dotkni, bejby. Nevidíš, že ja sa nebojím?)

 

I wanna jump deep into your mouth, ‘cuz something tell’s me it’s gonna rain – Beautiful Dangerous, Slash

(Chcel by som skočiť hlboko do tvojich úst, pretože niečo mi hovorí, že bude pršať)

 

Touch my gun but don’t pull my trigger. Let’s make history in the elevator or lock the door – Ten Seconds To Love,  Mötley Crüe

(Dotkni sa mojej zbrane, ale nestláčaj spúšť. Poďme tvoriť históriu vo výťahu alebo zamkni dvere)

 

I’m gonna give you my love. Wanna whole lotta love? – Whole Lotta Love, Led Zeppelin

(Dám ti svoju lásku. Chceš celú spústu lásky?)

Povedz to na Valentína klasickým rockovým veršom

Let’s spend the night together. Now I need you more than ever – Let’s Spend The Night Together, The Rolling Stones

(Poďme stráviť noc spolu. Teraz ťa potrebujem viac ako inokedy)

 

Come on, baby, light my fire, try to set the night on fire – Light My Fire, The Doors

(Poď, baby, rozpáľ ma, pokús sa zapáliť noc)

 

Pour some sugar on me in the name of love – Pour Some Sugar On Me, Def Leppard 

(Nalej trochu sladkého na mňa v mene lásky)

 

If you want my body and you think I’m sexy, come on, sugar, let me know – Da Ya Think I’m Sexy?, Rod Stewart

(Ak chceš moje telo a myslíš si, že som sexi, poď, zlato, daj mi to vedieť)

 

Love me two times, baby, love me twice today – Love Me Two Times, The Doors

(Miluj ma dvakrát, bejby, miluj ma dnes dvakrát)

Povedz to na Valentína klasickým rockovým veršom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *