TIP REDAKCIE: Hudobné nástroje, zvuková technika a príslušenstvo od TOP značiek

Nástroje na tetovanie (2. časť)

POPULÁRNY ŠTÝL V PRIEBEHU ČASU

Tetovania kedysi neboli vôbec také bežné a spoločensky prijateľné až do polovice 20. storočia. Do týchto čias boli vyhradené pre malú populáciu ľudí, najmä tých, ktorí pôsobili v zábavnom priemysle.

JOHN O´REILLY

Jeden z najznámejších potetovaných ľudí z 19. storočia bol John O’Reilly. Jeho prepracovaná a celková podoba body artu ho spravili známym v obludáriách a cirkusoch. Tam jeho tetovania priťahovali a ohurovali publikum.

John O´Reilly bol známy ako „potetovaný Ír“ a mal rôznorodé a zložité tetovania, ktoré pokryli celé jeho telo.

Jedna z prvých zmienok o O´Reillym a jeho tetovaniach bola v článku Brooklyn Daily Eagle.
Výtlačok, ktorý vyšiel 22. februára 1887, zdôrazňuje jeho účasť v boxerskom zápase. Poukazovali v ňom na to, že jeho tetovania sú ohavné a zobrazujú barbarské praktiky.

EMMA DE BURGH

Bola známou potetovanou dámou v zábavnom priemysle koncom 19. storočia. Pracovala spolu s manželom a oboch potetoval John O´Reilly.
Emma s manželom boli veľmi populárni vo vystúpeniach po celej Európe. Objavili sa aj v nemeckom Berlíne v roku 1891 a neprestávali udivovať davy Európanov ešte dlho po tom. Štýl ich tetovaní mal mnohé náboženské spojitosti, vrátane odkazov na poslednú večeru a ukrižovanie.  

NÁSTROJE POUŽÍVANÉ NA TVORBU TETOVANIA NAPRIEČ HISTÓRIOU

Nielen vnímanie spoločnosti a obľuba motívov sa menila naprieč časom, ale tak isto aj nástroje a atrament, ktoré sa pri tetovaní používali.

Pred príchodom moderných tetovacích pištolí bolo tetovacie náradie vyrobené z rozličných materiálov.

Tetovacie nástroje, ktoré sa používali pri tetovaní v Polynézii, vyžadovali dvoch ľudí. Toto náčinie pozostávalo z rydla a kladivka. Tetovači spravili do pokožky množstvo malých bodiek, a následne sa do pokožky zatĺkol atrament. Podobné techniky vidíme v kmeňových komunitách, kde kultúru tetovaní zobrazuje rituál prijatia.

V starovekom Egypte boli tetovacie ihly vyrobené pravdepodobne z bronzu. Ihly sú rôznych veľkostí, aby vytvorili zložité alebo jednoduchšie motívy.

Prvé tetovania boli namaľované domáckym atramentom. Zväčša išlo o popol alebo sadze zmiešané s olejom alebo materským mliekom.

TETOVACIE NÁČINIE V MODERNÝCH ČASOCH

Tetovacie pištole, ktoré sa dnes používajú, majú svoje počiatky ešte v roku 1891. Prvú elektrickú tetovaciu mašinku si dal patentovať Samuel O´Reilly. Dizajn pochádzal z modifikovanej verzie elektrického pera, ktoré vynašiel Thomas Edison. Príchod elektrickej tetovacej mašinky sa zapríčinil o vzrastanie popularity tetovania. 

Atrament, ktorý sa používal v pištoliach, bol vyrobený z geologických alebo minerálnych zdrojov. Čierny atrament bol vyrobený z oxidu železitého alebo uhlia, z rumelky sa vyrábala červená farba. Rozličné tiene oranžovej, červenej a žltej boli vyrobené z častí kadmia.

Len nedávno sa moderné technológie odklonili od používania geologických materiálov. Dnes sa viac používajú organické pigmenty.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *