Simulacrum a ich verzia knihy Genesis (recenzia)

Simulacrum znamená podobnosť, alebo napodobnenina, podľa postmodernistu Jeana Baudrillarda simulakrum nie je kópia skutočného, ale stáva sa samostatnou pravdou, Nietzsche v tomto pojme zase vidí skreslenú kópiu reality, moderný filozof Gilles Deleuze zastáva názor, že je to cesta, ktorou by bolo možné spochybniť už akceptované ideálne…