Feickert Analogue, Universal Protractor NG

199,00 

Katalógové číslo: 85193000

Popis

Dr. Feickert Analogue Protractor
– nástroj pre precízne geometrické nastavenie ramienka a prenosky. Vylepšená verzia pôvodného Protractor. Pomocou tohto nástroja nastavíte celkovú geometriu ramienok a prenosiek podľa všetkých troch hlavných metód, teda podľa Baerwalda, Loefgrena i Stevensona. Teória –  Všeobecná geometrická korelácia gramofónového ramienka založená na pevnom bode otáčania je dobre známa zo základnej publikácie Baerwalda a Loefgrena z prvej polovice 20. storočia. Záver oboch dokumentov bol taký, že takéto snímacie zariadenie musí mať uhlový posun (maximum) s definovaným previsom. Vďaka správnemu zvoleniu zalomenia ramienka (offsetového uhlu), efektívnej dĺžky a montážnej vzdialenosti je možné docieliť ideálneho bodu, s nulovou odchýlkou bočného snímacieho uhla (nulový lateral tracking error), je možné dosiahnuť nie v jednom, ale v dvoch bodoch na prehrávanej platni. A teraz máme rôzne možnosti nastavenia celkovej geometrie podľa rôznych teórií, napr. podľa Baerwalda, Loefgrena či Stevensona. Podľa dohodnutého štandardu IEC začína záznam na klasickej 12“ vinylovej platni v bode s polomerom 146,05 mm (maximálny vonkajší rádius drážky) a končí v bode s polomerom 60,33 mm (minimálny vnútorný rádius drážky). Medzi týmito bodmi sa teda snažíme optimalizovať nastavenie a medzi nimi by tiež mali ležať oba tzv. nulové body (angl. Null pointy), teda body, v ktorých je nulová odchýlka bočného snímacieho uhla. Bočný snímací uhol (lateral tracking error) je však len prvotným parametrom. Z nulového bodu je pre nás zaujímavejšie určiť tzv. Tracking Distorsion. Aj keby totiž bola uhlová odchýlka bočného snímacieho uhlu na začiatku dosky rovnaká ako na jej konci
– napr. 1 uhlový stupeň, bude skreslenie zvuku na konci dosky vďaka menšiemu polomeru drážky výrazne väčšie. A práve skreslenie zvuku vplyvom bočného snímacieho uhla od začiatku záznamu LP platne po jeho koniec sa vhodným nastavením geometrie pomocou Protraktoru snažíme minimalizovať.

Ďalšie informácie

Výrobca