Hudobnoteoretické dielo

Cena: 24,75 

Hudobná tvorba Eugena Suchoňa tvorí ťažiskový pilier novodobej slovenskej hudobnej kultúry. Suchoň bol však po desaťročia aktívny aj ako pedagóg a vo svojej pedagogickej práci sa opieral o…Viac…

Katalógové číslo: 820563 Kategórie: