Ako je to s poukazmi za vstupenky od LIVE NATION?

Na našom facebookovom profile sa rozprúdila celkom zaujímavá diskusia (čítaj tu) a v nej padlo niekoľko otázok:

  • Prečo keď fanúšik nakúpil za peniaze, dostane za zrušený koncert poukaz?
  • Ako dlho je ten poukaz platný?
  • Čo keď ho nevyužijem v čase platnosti?

Agentúry sa k rušeniu / prekladu koncertov stavajú rôzne, čo sa týka možnosti vrátiť peniaze. Je jasné, že akýkoľvek postup zvolia, je to v rámci ich obchodných podmienok a v súlade s platnou legislatívou. Neriskovali by pre „pár“ eur súdne spory. Niektoré agentúry vracajú peniaze, niektoré pri preložených koncertoch nevracajú peniaze ani nedávajú poukaz a v LIVE NATION sa rozhodli ísť cestou poukazov. Prinášame teda kompletnú informáciu, ako to funguje.

V prípade, že sa akcia ruší, je organizujúca agentúra LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. v súlade so zákonom Českej republiky č. 247/2020 Zb. o niektorých opatreniach k zmierneniu dopadov epidémie koronavírusu označovaného ako SARS-CoV-2 na oblasť kultúrnych akcií povinná ponúknuť poukaz v minimálne rovnakej hodnote, aká je hodnota zakúpenej vstupenky na zrušenú akciu. Tento poukaz bude vydaný ticketingovým operátorom Ticketportal alebo Ticketmaster Česká republika. Zákazník si môže uplatniť poukaz pri nákupe z ponuky organizátorom ponúkaných akcií, ktorých zoznam je uverejnený na www.livenation.cz, prípadne na www.ticketportal.cz / www.ticketmaster.cz

Pokyny k vyzdvihnutiu poukazu

Poukaz bude vydaný oproti platnej vstupenke buď v podobe papierovej, alebo elektronickej formou e-Poukazu na základe žiadosti zákazníka do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Žiadosť je možné podať najneskôr 31. marca 2021 príslušnému ticketingovému operátorovi, u ktorého vstupenku zakúpil a to:

Žiadať o vydanie poukazu môže iba osoba, ktorá zakúpila vstupenky na pôvodnú akciu, ak sú tieto vstupenky ku dňu podania žiadosti platné.

Poukaz bude vydaný v minimálne rovnakej hodnote, aká je hodnota pôvodnej vstupenky zakúpenej na zrušenú akciu a je možné ho využiť do 31. októbra 2021 na nákup vstupeniek na niektorú z akcií organizovaných spoločnosťou LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.

Uplatnením poukazu na náhradnú akciu zaniká právo zákazníka na vrátenie vstupného za zrušenú akciu.

Kto môže požiadať o okamžité vrátenie vstupného

V prípade, že ku dňu oznámenia zrušenia koncertu žiadateľ patrí do skupiny osôb so zdravotným postihnutím, je evidovaný úradom práce ako uchádzač o zamestnanie, je osoba tehotná alebo čerpajúca materskú alebo rodičovskú dovolenku, osoba staršia 65 rokov alebo osamelý rodič starajúci sa o nezaopatrené dieťa („chránené osoby“), má podľa zákona Českej republiky č. 247/2020 Sb. právo požiadať o vrátenie vstupného podľa vyššie uvedeného postupu a vstupné mu bude vrátené do 14 dní od doručenia jeho žiadosti a preukázania sa, že patrí do skupiny chránených osôb.

Ďalší postup

V prípade, že do 31. marca 2021 zákazník nepožiada o vystavenie poukazu, alebo už vystavený poukaz do 31. októbra 2021 nevyužije, alebo využije iba jeho časť, bude mu vstupné alebo jeho nevyužitá časť vrátená až po 31. októbri 2021, a to na jeho žiadosť do 14 dní spôsobom, akým vstupenku zakúpil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *