Logo
Najbližšie podujatie o
» »
1 deň
16 hodín
9 minút
21 sekúnd
Propagujte svoju kapelu

Propagujte svoju kapelu

Go to english version

Vy hráte rockovú, metalovú alebo punkovú hudbu a my vás dostaneme k fanúšikom. V online magazíne ROCKER vám ponúkame priestor v týchto formátoch:

 • propagácia pripravovaného albumu, EP alebo singla,
 • uverejnenie recenzie albumu,
 • propagácia videoklipu,
 • premiéra videoklipu,
 • uverejnenie tlačových správ o koncertoch alebo turné, novinky zo života kapely,
 • rozhovory, videorozhovory.

Všetok obsah je podporovaný z našej strany na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/som.rocker.sk). Redakcia si vyhradzuje právo na redakčnú úpravu zaslaných materiálov, prípadne ich neuverejnenie.


Nový album, EP alebo singel

Pripravujete alebo ste vydali svoju hudbu a potrebujete ju dostať k fanúšikom. Online magazín ROCKER vám v tejto činnosti pomôže uverejnením článku alebo tlačovej správy o vašej tvorbe. Vašu tvorbu môžeme spropagovať aj rozhovorom, ktorého hlavnou témou bude práve pripravovaný album.

Recenzia albumu

Vydali ste EP alebo plnohodnotný album a je jasné, že bez propagácie sa k ľuďom nedostane. V recenzii sa redaktor online magazínu ROCKER pozrie na vaše dielo nezaujato a hlavne s odstupom, ktorý vám a vašim známym môže chýbať. 
Pošlite na nižšie uvedenú adresu 2 kusy CD, pričom jedno dostane recenzent, druhé CD ostane v archíve redakcie. V prípade, že je album vydaný len v digitálnej forme, pošlite link na adresu redakcie valekova@rocker.sk. Berte však do úvahy, že recenzia je časovo náročnejší žáner a buďte trpezliví, kým bude zverejnená.

Adresa pre zaslanie CD:

ROCKER.SK
Partizánska 800/17
911 01 Trenčín

Premiéra a propagácia videoklipu

Veľmi radi odpremiérujeme váš nový videoklip. Venujeme vám celý deň na Facebook profile magazínu ROCKER, uverejníme informácie z histórie kapely, pikošky z natáčania, predstavíme kapelu a jej členov. 
Nový klip nakoniec premiérovo uvedieme do éteru.
Už odpremiérovaný alebo starší videoklip podporíme na našom Facebook profile.

Novinky, tlačové správy, pozvánky na koncert

Čokoľvek sa chystá alebo sa udialo vo vašej kapele ukážte svojim terajším prípadne budúcim fanúšikom. Posielajte na adresu redakcie valekova@rocker.sk novinky, tlačové správy, pozvánky na koncerty a krsty albumov. My ich v redakcii spracujeme a uverejníme.

Rozhovory

Predstavte svoju kapelu formou rozhovoru, ktorý čitateľovi pútavou formou ukáže kto ste, aký štýl hráte a kam to chcete dotiahnuť. Rozhovor je vhodná forma aj na informovanie o prichádzajúcom albume. Porozprávame sa o procese tvorby, inšpirácii a očakávaniach.
Oslovte redakciu emailom na adresu valekova@rocker.sk a jeden z našich redaktorov vás bude kontaktovať.

Máte záujem? Kontaktujte nás.

 

Promote your band

You’re playing rock, metal or punk and we will get you to your fans. At the online webzine ROCKER we offer you the space you need with the following formats: 

 • promotion of the upcoming album, EP or a single, 
 • album reviews, 
 • official video promotion,
 • official video premiere promotion,
 • any band news, concert or tour press release announcements,
 • interviews, video interviews

All of our content is supported via social media on our Facebook page (https://www.facebook.com/som.rocker.sk). The editorial team reserves the right to possible adjustments of the received material or its possible rejection. 

New album, EP or a single

Are you working on a new album or have you released your music aiming to expand your fanbase? Online webzine ROCKER will help you by releasing an article or a press release about your material. You can promote your music by making an interview about it as well. 

Album review

Have you released an EP or a studio album and you’re now wondering how to get it to the right people? In a review, the webzine’s editor will look into your work professionally and open-mindedly. Just send two CDs to the address below. One of them will be given to an editor and the other will remain in the webzine’s archive. In case the album has been released only in a digital form, provide us with a link and send it to the following editorial’s email valekova@rocker.sk

Where to send your CDs: 
ROCKER.SK
Partizánska 800/17
911 01 Trencin
Slovakia

Official video promotion and premiere

We would really enjoy premiering your new official video. You will be given a special promotional day on the Facebook page of the webzine ROCKER,  we will present your band and its members, inform about the band‘s history and even spill some stories from the shooting if you want us to. Finally we will promote the premiere of the new official video. The brand new video or an older one will be also supported on our Facebook page.

News, press releases, concert invitations

Let us present all the brand news and plans you have with your band and we will bring it to your current and new fans! Send your news, press releases, concert or album launch party invitations to the editorial’s address valekova@rocker.sk. We will process them and release them. 

Interviews

Give us a chance to present your band with an interview that would show our readers who you are, what kind of music do you play and where do you want to get in an unconventional way! Making interviews is also a convenient way of promoting information about upcoming albums. We can talk about the creation process, your inspiration and expectations. Go ahead an approach our editorial team by email at valekova@rocker.sk and one of our editors will get in touch with you.

Are you intersted? Feel free to contacting us.

© rocker.sk