Logo
Najbližšie podujatie o
» »
4 dni
2 hodiny
15 minút
15 sekúnd
Dajte vedieť o festivaloch, koncertoch a turné

Dajte vedieť o festivaloch, koncertoch a turné

Go to english version

Pre organizátorov koncertov, turné kapiel a festivalov dokáže online magazín ROCKER zabezpečiť oslovenie presne cieleného publika, ktoré vyhľadáva rockovú, metalovú a punkovú hudbu. Našim čitateľom a fanúšikom na facebookovom profile môžeme vaše podujatie podať rôznymi formami:

  • pozvánka na podujatie formou článku,
  • súťaž o vstupenky, hudobné nosiče alebo merchandise kapely,
  • články formou reportáže a následná propagácia po akcii.

Všetok obsah je podporovaný z našej strany na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/som.rocker.sk).
​Redakcia si vyhradzuje právo na redakčnú úpravu zaslaných materiálov, prípadne ich neuverejnenie.


Pozvánka formou článku

Propagácia podujatia tlačovou správou (zdarma) alebo autorským článkom. Autorský článok pripraví redakcia na základe dodaných podkladov, prípadne na základe zadania tak, aby bolo podujatie propagované zaujímavou formou (http://www.rocker.sk/kto-je-vlastne-billy-idol/290). K jednému podujatiu môže byť pripravených aj niekoľko článkov, ktoré budú uverejňované postupne.

Cena: 99€ / článok, 200€ / 3 články

Súťaže

Ľudia sú hravé tvory a rockeri nie sú výnimkou. Venujte do súťaže minimálne dve vstupenky, prípadne iné ceny v minimálnej hodnote 40 €. Po príprave článku a jeho zverejnení súťaž propagujeme pod každým článkom na stránke www.rocker.sk, na sociálnej sieti Facebook platenou inzerciou a vo vysielaní Rádia pre život. Súťaž je zároveň podporená aj zverejnením v online databázach súťaží (www.esutaze.sk, www.slovenskesutaze.sk a ďalšie).

Cena: zdarma
Minimálna hodnota ceny do súťaže je 40€.

Reportáže

Oslovte aj fanúšikov, ktorí na vašom podujatí neboli. Ukážte im, že nabudúce si vaše akcie nesmú nechať ujsť. V reportáži podujatie priblížime textom aj obrazom. Náš tím je schopný urobiť s interpretom rozhovor, ktorý okrem článku bude propagovaný aj na facebookovom profile a Youtube kanáli. (https://www.youtube.com/watch?v=kQs7HC0XxLA)

Cena: 2x akreditácia pre redaktora a fotografa

Online magazín ROCKER prevádzkuje spoločnosť Administrör s.r.o., ktorá je platcom DPH. Uvedené ceny sú s DPH.

Máte záujem? Kontaktujte nás.

 

Let us know about festivals, shows and touring

ROCKER can provide a connection with rock, metal and punk oriented audience also for organizers of events, shows, festivals and tours. It may be promoted via our Facebook profile by: 
Invitation to an event with an article
Tickets, music media or merchandise competitions
Report articles and subsequent promo after the event

All of our content is supported via social media on our Facebook page (https://www.facebook.com/som.rocker.sk). 
The editorial team reserves the right to possible adjustments of the received material or its possible rejection. 

Invitation with an article

We can promote an event with a press release (free) or with an author’s article. The latter is prepared by the editorial team and based on the provided sources. It is also possible to send us instructions to compose and article which would promote an event in an unconventional way (http://www.rocker.sk/kto-je-vlastne-billy-idol/290). There might also be various articles prepared for a single event, which would be posted successively. 

Price: 99€ / article, 200€ / 3 articles

Competitions

People are playful creatures and rockers are no exception. Donate at least two tickets for a show or other prizes (with a minimum value of 40€) to a competition. After posting an article, the competition will get promotion below each post at the webpage www.rocker.sk, on Facebook by paid advertisement. Such competition is also supported by listings in online competition databases (www.esutaze.sk, www.slovenskesutaze.sk and others).

Price: free
Minimum value of a prize for competition is 40€

Reports

Reach out to the fans who couldn’t attend your show. Prove them that next time; they shouldn’t make such mistakes as missing your event. The report is supported by text and visual content. Our team is open to make an interview with the artist which will get promotion on our Facebook profile and our YouTube channel (https://www.youtube.com/watch?v=kQs7HC0XxLA)

Price: 2x accreditation entries for the editor and photographer

Online webzine ROCKER is operated by Administrör s.r.o., that is not VAT registered. 

Are you intersted? Feel free to contacting us.

© rocker.sk